گفتگو رادیو سلامت(با هم حرف بزنیم) با دکتر احمد احمدی پور -روانپزشک، هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی آزاد تهران ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ برای شنیدن کامل این گفتگو وارد لینک زیر شوید⬇️⬇️ http://radio.iranseda.ir/epgarchivePart/?VALID=TRUE&ch=17&e=152205026

گفتگو خبرگزاری آنا با دکتر احمد احمدی پور- روانپزشک هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی آزاد تهران ۱۸ اسفند ۱۴۰۲ برای مشاهده این گفتگو وارد لینک زیر شوید⬇️⬇️ https://ana.ir/fa/news/900586/%D8%AA%D8%A3%D8%AB%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%AD%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF

گفتگو برنامه پنجره باز(شبکه سلامت) با دکتر احمد احمدی پور (روانپزشک) ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ موضوع گفتگو : ارتباط سینما با سلامت روان برای مشاهده کامل این گفتگو وارد لینک زیر شوید⬇️⬇️⬇️ https://telewebion.com/episode/0xb40960c

این روز‌ها متاسفانه جراحی‌های زیبایی طرفداران زیادی را به سمت خود جلب کرده است و در اقصی‌نقاط شهر تابلو‌های پرزرق و برقی را می‌بینیم که اقدامات جراحی‌های زیبایی را تبلیغ می‌کند.برخی بر این باورند که اگر نخواهیم دست به تغییر ظاهر بزنیم، هیچگاه اعتمادبه‌نفس خوبی تجربه نخواهیم کرد؛ اما در هیچ کتابی نوشته نشده  که

اضطراب بی دلیل

گفتگو برنامه حال خوب(شبکه سلامت) با دکتر احمد احمدی پور(روانپزشک-عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی آزاد تهران) ۱۵آبان ۱۴۰۲ برای مشاهده کامل این گفتگو وارد لینک زیر شوید⬇️⬇️ https://salamattv.ir/program/401972

گفتگو برنامه حال خوب(شبکه سلامت) با دکتر احمد احمدی پور(روانپزشک-هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی آزاد تهران) ۸آبان ۱۴۰۲ برای مشاهده کامل این گفتگو وارد لینک زیر شوید⬇️⬇️ https://salamattv.ir/program/401288

ارتباط مؤثر

گفتگو برنامه حال خوب (شبکه سلامت) با دکتر احمد احمدی پور (روانپزشک-هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی آزاد تهران) ۳۰ مهر ۱۴۰۲ موضوع گفتگو : ارتباط مؤثر برای مشاهده این گفتگو وارد لینک زیر شوید⬇️⬇️ https://salamattv.ir/program/400118

سختی هایی که به تبسمی آسان می شود مصاحبه روزنامه ایران با دکتر احمد احمدی پور(روانپزشک) به مناسبت۷ اکتبر روز جهانی لبخند برای مشاهده کامل این مصاحبه وارد لینک زیر شوید⬇️⬇️ https://tms.iau.ir/fa/news/7185

اختلال افسردگی فصلی

گفتگو رادیو سلامت(برنامه با هم حرف بزنیم) با دکتر احمد احمدی پور-روانپزشک، هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی آزاد تهران موضوع گفتگو : اختلال افسردگی فصلی ۴ مهر ۱۴۰۲ برای شنیدن این گفتگو وارد لینک زیر شوید⬇️⬇️ http://radio.iranseda.ir/epgarchivePart/?VALID=TRUE&ch=17&e=151791557

اختلال مو کنی

گفتگو رادیو سلامت (برنامه با هم حرف بزنیم) با دکتر احمد احمدی پور -روانپزشک، هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی آزاد تهران موضوع گفتگو : اختلال مو کنی ۲۰شهریور ۱۴۰۲ برای شنیدن این گفتگو وارد لینک زیر شوید⬇️⬇️ http://radio.iranseda.ir/epgarchivePart/?VALID=TRUE&ch=17&e=151751458

TOP