برنامه حال خوب(شبکه سلامت) (۱۴۰۲/۰۲/۲۰) مهمان برنامه : دکتر احمد احمدی پور (روانپزشک) موضوع گفتگو: توافق مالی زوجین برای مشاهده کامل این گفتگو وارد لینک زیر شوید⬇️⬇️ http://www.telewebion.com/episode/0x66f8a9b

افسردگی فصلی

گفتگوی روزنامه ایران با دکتر احمد احمدی پور (روانپزشک) تاریخ چاپ ۱۴۰۲/۰۱/۲۷ دکتر احمد احمدی‌پور، روانپزشک و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی آزاد تهران معتقد است، تغییرات فصلی تنها روی خلق‌وخوی افراد اثر نمی‌گذارد و در سایر موارد مرتبط با حوزه سلامت روان از جمله آستانه تحمل درد، خشونت‌ورزی و حتی خودکشی هم تأثیرگذار

گفتگوی برنامه صبحی دیگر ( شبکه آموزش) با دکتر احمد احمدی پور – روانپزشک هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی آزاد تهران ۹ اسفند ۱۴۰۱ برای مشاهده کامل این گفتگو وارد لینک زیر شوید⬇️⬇️ https://www.aparat.com/v/LkF9Z

اهمال کاری (۲)

گفتگوی برنامه صبحی دیگر(شبکه آموزش) با دکتر احمد احمدی پور – روانپزشک هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی آزاد تهران ۲۵ بهمن ۱۴۰۱ برای مشاهده کامل این گفتگو وارد لینک زیر شوید⬇️⬇️ https://www.aparat.com/v/ejNQA

گفتگوی برنامه صبحی دیگر (شبکه آموزش) با دکتر احمد احمدی پور – روانپزشک هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی آزاد تهران ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ برای مشاهده گفتگو وارد لینک زیر شوید⬇️⬇️ https://www.aparat.com/v/PeCc8

خود بیمار انگاری

گفتگوی برنامه صبحی دیگر(شبکه آموزش) با دکتر احمد احمدی پور- روانپزشک عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی آزاد تهران موضوع گفتگو : خودبیمارانگاری ۴بهمن ۱۴۰۱ برای مشاهده کامل این گفتگو وارد لینک زیر شوید⬇️⬇️ https://www.aparat.com/v/1d6Hv

بیماری وسواس

گفتگوی برنامه صبحی دیگر (شبکه آموزش) با دکتر احمد احمدی پور (روانپزشک) هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی آزاد تهران بیماری وسواس ۲۷دی ۱۴۰۱ برای مشاهده این گفتگو وارد لینک زیر شوید⬇️⬇️ https://www.aparat.com/v/sfd0r

گفتگوی برنامه صبحی دیگر (شبکه آموزش) با دکتر احمد احمدی پور( روانپزشک) – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی آزاد تهران ۲۰ دی ۱۴۰۱ برای مشاهده کامل این گفتگو وارد لینک زیر شوید⬇️⬇️ https://aparat.com/v/Lna9T

گفتگوی برنامه صبحی دیگر (شبکه آموزش) با دکتر. احمد احمدی پور (روانپزشک) ۲۲آذر ۱۴۰۱ برای مشاهده کامل این گفتگو وارد لینک زیر شوید⬇️⬇️ https://www.aparat.com/v/xrgbj

گفتگوی برنامه صبحی دیگر (شبکه آموزش) با دکتر احمد احمدی پور(روانپزشک) موضوع گفتگو: تاثیر سفر بر سلامت روان ۸آذر ۱۴۰۱ برای مشاهده این گفتگو وارد لینک زیر شوید⬇️⬇️⬇️ https://www.aparat.com/v/loEK3

TOP