پرسش و پاسخ

فیلترها:همهپاسخ داده نشده
کتامین برای درمان افسردگی شدید
antiadmin پاسخ 1 سال قبل • 
592 بازدید1 پاسخ0 امتیاز
درمان سایکو سوماتیک مزمن
antiadmin پاسخ 1 سال قبل • 
531 بازدید1 پاسخ0 امتیاز
ترس و عدم اعتماد بنفس
antiadmin پاسخ 1 سال قبل • 
419 بازدید1 پاسخ0 امتیاز
افسردگي
antiadmin پاسخ 2 سال قبل • 
858 بازدید1 پاسخ0 امتیاز
درمان افسردگی بدون ویزیت بیمار
antiadmin پاسخ 2 سال قبل • 
1105 بازدید1 پاسخ0 امتیاز
روان درماني ديالكتيك
antiadmin پاسخ 3 سال قبل • 
1020 بازدید1 پاسخ0 امتیاز

TOP