پرسش و پاسخ

فیلترها:همهپاسخ داده نشده
کتامین برای درمان افسردگی شدید
antiadmin پاسخ 4 ماه قبل • 
188 بازدید1 پاسخ0 امتیاز
درمان سایکو سوماتیک مزمن
antiadmin پاسخ 4 ماه قبل • 
184 بازدید1 پاسخ0 امتیاز
ترس و عدم اعتماد بنفس
antiadmin پاسخ 4 ماه قبل • 
147 بازدید1 پاسخ0 امتیاز
افسردگي
antiadmin پاسخ 1 سال قبل • 
512 بازدید1 پاسخ0 امتیاز
درمان افسردگی بدون ویزیت بیمار
antiadmin پاسخ 2 سال قبل • 
695 بازدید1 پاسخ0 امتیاز
روان درماني ديالكتيك
antiadmin پاسخ 2 سال قبل • 
674 بازدید1 پاسخ0 امتیاز

TOP