پرسش و پاسخ

فیلترها:همهپاسخ داده نشده
کتامین برای درمان افسردگی شدید
antiadmin پاسخ 4 سال قبل • 
2856 بازدید1 پاسخ0 امتیاز
درمان سایکو سوماتیک مزمن
antiadmin پاسخ 4 سال قبل • 
2476 بازدید1 پاسخ0 امتیاز
ترس و عدم اعتماد بنفس
antiadmin پاسخ 4 سال قبل • 
1848 بازدید1 پاسخ0 امتیاز
افسردگي
antiadmin پاسخ 5 سال قبل • 
2797 بازدید1 پاسخ0 امتیاز
درمان افسردگی بدون ویزیت بیمار
antiadmin پاسخ 5 سال قبل • 
3349 بازدید1 پاسخ0 امتیاز
روان درماني ديالكتيك
antiadmin پاسخ 6 سال قبل • 
3167 بازدید1 پاسخ0 امتیاز

TOP