پرسش و پاسخ

فیلترها:همهپاسخ داده نشده
کتامین برای درمان افسردگی شدید
antiadmin پاسخ 1 سال قبل • 
751 بازدید1 پاسخ0 امتیاز
درمان سایکو سوماتیک مزمن
antiadmin پاسخ 1 سال قبل • 
661 بازدید1 پاسخ0 امتیاز
ترس و عدم اعتماد بنفس
antiadmin پاسخ 1 سال قبل • 
524 بازدید1 پاسخ0 امتیاز
افسردگي
antiadmin پاسخ 2 سال قبل • 
984 بازدید1 پاسخ0 امتیاز
درمان افسردگی بدون ویزیت بیمار
antiadmin پاسخ 3 سال قبل • 
1247 بازدید1 پاسخ0 امتیاز
روان درماني ديالكتيك
antiadmin پاسخ 3 سال قبل • 
1145 بازدید1 پاسخ0 امتیاز

TOP