پرسش و پاسخ

فیلترها:همهپاسخ داده نشده
کتامین برای درمان افسردگی شدید
antiadmin پاسخ 2 سال قبل • 
1163 بازدید1 پاسخ0 امتیاز
درمان سایکو سوماتیک مزمن
antiadmin پاسخ 2 سال قبل • 
895 بازدید1 پاسخ0 امتیاز
ترس و عدم اعتماد بنفس
antiadmin پاسخ 2 سال قبل • 
704 بازدید1 پاسخ0 امتیاز
افسردگي
antiadmin پاسخ 3 سال قبل • 
1262 بازدید1 پاسخ0 امتیاز
درمان افسردگی بدون ویزیت بیمار
antiadmin پاسخ 3 سال قبل • 
1523 بازدید1 پاسخ0 امتیاز
روان درماني ديالكتيك
antiadmin پاسخ 3 سال قبل • 
1417 بازدید1 پاسخ0 امتیاز

TOP