پرسش و پاسخ

فیلترها:همهپاسخ داده نشده
کتامین برای درمان افسردگی شدید
antiadmin پاسخ 3 سال قبل • 
1689 بازدید1 پاسخ0 امتیاز
درمان سایکو سوماتیک مزمن
antiadmin پاسخ 3 سال قبل • 
1347 بازدید1 پاسخ0 امتیاز
ترس و عدم اعتماد بنفس
antiadmin پاسخ 3 سال قبل • 
1061 بازدید1 پاسخ0 امتیاز
افسردگي
antiadmin پاسخ 4 سال قبل • 
1696 بازدید1 پاسخ0 امتیاز
درمان افسردگی بدون ویزیت بیمار
antiadmin پاسخ 4 سال قبل • 
1996 بازدید1 پاسخ0 امتیاز
روان درماني ديالكتيك
antiadmin پاسخ 4 سال قبل • 
1913 بازدید1 پاسخ0 امتیاز

TOP