مشکلات ارتباط جنسی

ارتباط جنسی همسران یکی از مهمترین جنبه های زندگی زناشویی است که نیاز به کسب مهارت و آموزش دارد . سایر مشکلات روانپزشکی مثل اختلالات خلقی و اضطرابی، سوءمصرف مواد و بیماری های جسمی نیز جزء عوامل زمینه ساز این دسته مشکلات هستند . بنابراین رسیدگی و حل این معضلات نیاز به تبحر درمانگر د رامور پزشکی و روانپزشکی دارد . در مرکز روانپزشکی ما، روانپزشکان خدمات حرفه ای و تخصصی در زمینه مشکلات ارتباط جنسی ارائه میدهند که با بررسی دقیق تاریخچه پزشکی و روانپزشکی مراجع آغاز و منجر به طراحی برنامه درمانی جامع متناسب با عوامل زمینه ساز و نیازهای فردی او خواهد شد.

TOP
رفتن به نوار ابزار