اختلالات سوء مصرف مواد

متاسفانه سوء مصرف سیگار ، الکل ، مواد مخدر، مواد محرک و حتی داروها در جامعه رواج زیادی دارد . بسیاری اوقات استفاده از این مواد و داروها تلاش بیمار برای رهایی از تنش و احساسات منفی ای است که تجربه می کند اما این اثر ، موقتی است و معمولا سبب می شود تنش های قبلی با شدت بیشتری برگردد و مشکلات خانوادگی ، شغلی ، پزشکی ، و حتی قانونی ناشی از مصرف مواد نیز به آنها اضافه شوند.

قطع مصرف مواد برای اکثر مصرف کنندگان مشکل است و موفقیت در این امر به مداخلات مختلف دارویی و غیردارویی از جمله رواندرمانی نیاز دارد.  روانپزشکان مرکز ما در امر درمانهای غیردارویی اعتیاد تجربه وسابقه کار دارند و خدمات جامع تشخیصی و درمانی به مراجعین خود ارائه میدهند . اغلب اوقات موفقیت در درمان سوءمصرف مواد به مداخلات تکمیلی مثل درمان مشکلات خلقی و اضطرابی زمینه ای ، اصلاح الگوهای روابط خانوادگی و حمایت از بیمار تا زمان بازگشت کامل به اشتغال و ارتباط اجتماعی سالم و سازگارانه نیز، احتیاج دارد که کلیه این خدمات در برنامه درمانی بیمار مورد توجه قرار میگیرد.

TOP