اختلالات خواب

یکی از شایعترین مشکلات روانپزشکی در جامعه ، در زمینه خواب است . خواب یکی از مهمترین دوره های بیولوژیک زندگی روزمره است که وقتی دچار اختلال می شود بسیاری از اعمال طبیعی بدن مثل تنظیم اشتها ، تنظیم خلق و تنظیم متابولیسم بدن دچار مشکل شده و عوارضی مثل بد تنظیمی فشار خون ، قند خون ، اشتها و وزن ، و نیز مشکلات روانپزشکی مثل اضطراب و افسردگی را به دنبال خواهد داشت . از سوی دیگر مشکلات خواب در اثر طیف وسیعی از بیماریهای جسمی و روانپزشکی ایجاد می گردد که برای درمان نیاز به ارزیابی کامل و دقیق همه این عوامل وجود دارد. در این مرکز، روانپزشکان کلیه امور شخصی لازم را برای علل بی خوابی انجام داده و بر حسب نیاز هر مراجع ، درمانهای پزشکی و روانپزشکی ارائه خواهد شد.

TOP